Studenter undersøker digitalisering i helseinstitusjoner


Prosjektet vårt skal koble forskning, undervisning og samskaping, som er universiteters tre roller. Dette skjer blant annet i emnet ORG 503 ‘Innovasjon i offentlig sektor’ som inngår i masterstudiet innovasjon og kunnskapsutvikling i Grimstad.

En gruppe på 16 studenter skal undersøke omfang av digitale løsninger og tjenester ved Saltrød bo- og omsorgssenter og Hjemmesykepleie sone øst i Arendal kommune høsten 2019. Det skjer gjennom intervju av ledere og ansatte ved de to institusjonene og av andre relevante aktører, pluss at studenter deltar på vaktrunder med helsearbeidere. Dette skal blant annet gi innsikt i hvordan digitale løsninger og tjenester er tatt i bruk ved institusjonene, samt hvordan det har påvirket arbeidsmåter og organisering av tjenestene.

Samskaping skjer gjennom diskusjon av resultater med helsearbeidere. Det kan gi opphav til ny innsikt både hos studenter og helsearbeidere, og bidra til utvikling av nye digitale løsninger.

RSA-konferanse

5-7 juni deltok prosjektteamet på RSA Annual conference i Santiago de Compostela, Spania. Der presenterte de 4 paper: Digitalisation and Regional Industrial Development. A conceptual contribution (Arne Isaksen), Barriers for New Regional Industrial Path Development (Nina Kyllingstad), Restructuring of the Newspaper Industry in an era of Digitalisation. A case study from a peripheral region in Norway (James Karlsen & Emelie L. Eriksen) og Asset Modification for Regional Digital Transformation (Jan Ole Rypestøl, Nina Kyllingstad, Ann Camilla Schulze-Krogh & Maria Tønnessen).