Om prosjektet

Prosjektet ‘Omstilling av Agders næringsliv og offentlige sektor gjennom tjenesteinnovasjoner basert på digital teknologi’ finansieres av Regionalt forskningsfond Agder fra 2018 til 2021. Hensikten med prosjektet er å bidra til økt forståelse av hvordan omstilling i næringsliv og offentlig sektor kan forstås og påvirkes.

Prosjektet har tre hovedaktiviteter. Den første er å utarbeide er teoretisk rammeverk for å bidra til å forstå og analysere omstillingsprosesser i næringsliv og offentlig sektor gjennom bruk av tjenesteinnovasjoner og digital teknologi. Omstilling forstås som endring i langsiktige utviklingsbaner, for eksempel om næringer forsterker eksisterende aktiviteter eller utvikler helt nye måter å arbeide på. Da kreves entreprenører i bedrifter og i organisasjoner som tar nye initiativ, og aktører på systemnivået som bidra til at innovasjonssystemer støtter opp om omstillinger, for eksempel gjennom støtte til forskning og utvikling og endring i reguleringer og virkemidler.

Den andre hovedaktiviteten er å analysere hvordan utvalgte bedrifter og organisasjoner i Agder har tatt i bruk tjenesteinnovasjoner og digital teknologi. Prosjektet skal analysere i hvilken grad og hvordan digitalisering er støttet av aktører i og utenfor det regionale innovasjonssystemet. Denne  studien består av to deler. Først analyseres bruk av tjenesteinnovasjoner og digital teknologi hos bedrifter i industri, turistnæringen, lokalaviser og i kommunale hjemmehjelpstjenester. Det gir innsikt i innovasjon og omstilling hos aktører med ulike utfordringer og ulike forutsetninger når det gjelder kompetansenivå og sammensetning av arbeidsstokken. Studien gir kunnskap om relevante eksterne aktører som kan stimulere til omstillingsprosesser, og aktivitetene til disse aktørene undersøkes i en påfølgende empirisk studie.

Den tredje hovedaktiviteten er dialog med bedriftene og organisasjonene som studeres og med virkemiddelaktører under hele prosjektets gang. Det legges opp til workshops for å diskutere hvordan omstilling basert på tjenesteinnovasjoner skal forstås og hvordan digitalisering skjer i ulike bedrifter og sektorer i Agder. Det skal også gjennomføres et avslutningsseminar for formidling til et bredere publikum.

På denne hjemmesiden vil vi fortløpende formidle resultater og gi informasjon om aktiviteter fra prosjektet.