Publiseringer

Unravelling green regional industrial path development: Regional preconditions, asset modification and agency

Av Michaela Trippl, Simon Baumgartinger-Seiringer, Alexandra Frangenheim, Arne Isaksen, Jan Ole Rypestøl

Abstract: Regions across the world are searching for ways to fashion new green growth paths and to promote green shifts in mature industries. The article aims to explore conceptually and based on illustrative empirical examples from the literature how green restructuring unfolds in regions. We propose a framework that explicates how regionalpreconditions in form of pre-existing industrial structures, organisational support structures, institutional set-ups and natural assets are transformed into various types of green path development through agentic processes of asset modification.

https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.02.016

The Emergence of New Industries: Branching versus creation route to regional industrial growth

Av Emelie Langemyr Eriksen og Arne Isaksen

Abstract: This paper provides insights on how and where new industries emerge through theoretical reasoning and the advancement of relevant arguments through two cases: the solar and the EdTech industries in Norway. We distinguish between firm and system level asset modification, and activate the role of system functions and culture for new industry emergence. The two industry cases demonstrate how in some situations, industries emerge through a branching route, for example, related spin-offs, while in other cases they emerge through a creation route based on unrelated start-ups that demands the creation of supportive innovation systems from scratch. Artikkelen er sendt til vurdering i et internasjonalt tidsskrift.

Digitaltransformation of regional industries through asset modification

Av Arne Isaksen, Michaela Trippl, Nina Kyllingstad, Jan Ole Rypestøl

Abstract: The paper develops a conceptual framework for analysing wide-ranging digital transformation processes of industries in regional contexts. The paper illustrates and advances the framework by analysing examples from two clusters, one focused on the production of digital products and services and one centred on applying digital tools to make firms’ existing activities more efficient. We see digital transformation of industries located in particular regions as linked to changes of (regional) innovation systems. We interpret this as processes of asset modification, distinguishing between re-use of existing assets, creation of new assets and (strategic) destruction of old assets.  Digital transformation may lead to various forms of innovation and path development activities in regional economies. Artikkelen er sendt til vurdering i et internasjonalt tidsskrift.

Asset modification for regional industrial restructuring:
The case of digitalisation of service industries.

Av Nina Kyllingstad, Jan Ole Rypestøl, Ann Camilla Schultze-Krogh og Maria Tønnessen

Abstract: This paper researches regional industrial restructuring from digitalisation in the services sector. The paper argues that industrial restructuring requires preceding processes of asset modification and that the various types of asset modification tend to support different types of outcome. The paper suggests that asset reuse mostly promotes path extension or path renewal, while asset creation and asset destruction will be more evident in the process of path creation. The empirics support asset modification as a key mechanism for regional restructuring but suggest that the typology should be more nuanced. Specifically, the empirics demonstrate asset upgrading as a key mechanism. Artikkelen er sendt inn til vurdering i et internasjonalt tidsskrift.

Tjenesteinnovasjoner og digitalisering

Av Emelie Langemyr Eriksen, Arne Isaksen og Jan Ole Rypestøl

Abstract: Næringsliv og offentlig sektor endres på grunn av digitalisering. Denne artikkelen konsentreres om hvordan tjenesteinnovasjoner påvirkes av digitalisering. Tjenesteinnovasjoner forstås som innovasjoner i tjenestesektoren og tjenesteinnovasjoner i andre næringer. Digitalisering kan føre til utvikling av nye digitale tjenester eller oppgradering av eksisterende tjenester. Artikkelen belyser ulike tjenesteinnovasjoner og digitaliseringsprosesser med eksempler fra næringsliv og offentlig sektor i Agder. Eksemplene viser at digitalisering et ett svar på utfordringer bedrifter møter, samtidig som teknologien gir muligheter for utvikling av nye tjenester.  Bedriftene oppgraderer intern kompetanse og henter kunnskap utenfra for å være i stand til å ta i bruk digital teknologi.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3debed1b-7dc6-4450-924a-7f4318fc33b7

Regional industrial restructuring through asset modification and alignment. The case of digitalisation in traditional industries in a specialised industrial region

Av Arne Isaksen, Emelie Langemyr Eriksen og Jan Ole Rypestøl

Abstract: The paper presents a conceptual framework to understand innovation-based restructuring of regional industries by zooming in on asset modifications. The framework includes how firms build new assets, re-use existing assets and destruct old assets to support innovation processes. The framework also includes how such asset modifications take place at the regional innovation system level. The argument is that innovation activity is strengthened and regional restructuring supported when firms’ internal assets are aligned with system level assets. Throughout the paper the framework is illustrated and advanced by empirical examples of how digitalisation as an innovation process takes place in firms in three traditional industries in a specialised industrial region and how the uptake of digital technologies in firms is stimulated or hampered by innovation systems. The paper argues that the conceptual framework is relevant also in other regions than specialised industrial ones. Artikkelen er sendt inn til vurdering i et internasjonalt tidsskrift.

Digitalisering av regionalt næringsliv. Samstemt bygging av ressurser i bedrifter og systemer

Av Emelie Langemyr Eriksen og Arne Isaksen, Universitetet i Agder

Abstract: Digitalisering vil omforme deler av næringslivet og offentlig sektor. Det kan bidra til økt effektivitet og bedre produkter og tjenester. Digitalisering krever at bedrifter og organisasjoner skaffer seg relevant kompetanse og andre ressurser. Vi argumenterer for at det samtidig må skje endringer i eksisterende, eller oppbygging av nye, regionale innovasjonssystemer for at digitalisering skal få noe omfang. Regionale strategier for økt digitalisering av næringsliv og offentlig sektor må ta hensyn til at det er nødvendig å samstemme utvikling av ressurser på bedrifts- og systemnivå. Publisert i PLAN 4/2019.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:0fd04b50-6406-46a8-bf63-69663fd79301


Digital transformation of regional industries: The link between new path development, innovation system dynamics and asset modification. PEGIS paper 2019/02 

Av Isaksen, A., Trippl, M., Kyllinstad, N., Rypestøl, J.O. (2019)

Abstract: The paper develops a conceptual framework for analysing wide-ranging ‘digital transformation processes’ of regional industries. We regard digital transformation as consisting of three main activities; development of scientific principles, making of digital products and services, and application of these in production and work processes. The paper advocates a comprehensive framework that challenges established economic geography approaches, which propagate firm-based views and centre stage skill and technological relatedness, in interpreting how digital transformation occurs. We discuss the role of institutional environments, focus on other actors besides firms and take a broader view on assets beyond firm capabilities, skills and technological knowledge. The paper thus provides an alternative conceptual framework for understanding digital transformation processes in regional industries, which we illustrate with one example from each of the main ‘digital activities’.

http://www-sre.wu.ac.at/sre-disc/geo-disc-2019_02.pdf


Innovasjonsprosesser i offentlig sektor. En casestudie av Digitalt tilsyn.

Masteroppgave av Maria Tønnessen

Abstrakt: Oppgaven utvikler et teoretisk rammeverk for å studere innovasjonsprosesser i offentlig sektor. Innovasjonsprosessen deles inn i tre faser: initiering, utvikling samt implementering og avslutning. Relevansen av rammeverket vurderes gjennom en studie av prosjektet digitalt tilsyn i helsektoren i Risør og Grimstad kommuner. Dette prosjektet ble gjennomført fra 2014 til 2017 og gikk ut på å innføre sensorteknologi i institusjoner og boliger for å øke tryggheten for pasienter. Oppgaven foreslår at leverandøren av teknologi burde vært involvert senere i prosjektet, etter behovsavklaring i kommunene, og at medarbeidere i kommunene burde vært mer involvert i innføring av teknologien.


I skjæringspunktet mellom digitalisering og kultur. En casestudie av to lokalaviser i Schibsted.

Masteroppgave av Emelie Langemyr Eriksen

Abstrakt: Oppgaven utvikler et teoretisk rammeverk for å studere digitaliseringsprosesser gjennom studier gjort i små lokalaviser i Agder. Med bakgrunn i et økende fokus på nettavis fremfor papir må de ansatte sette seg inn i nye digitale arbeids- og publiseringsmetoder, noe som også innebærer å publisere fortløpende døgnet rundt. Mange av de digitale verktøyene de ansatte har tilgjengelig er tilpasset større aviser, og oppfyller dermed ikke de små avisenes behov. Vi ser derfor en «mismatch» mellom utvikling av teknologi og kompetanse på systemnivå og organisasjonsnivå. Oppgaven setter også lys på hvordan en gammel «papirkultur» kan hemme digitalisering ved å holde på gamle arbeidsrutiner og holdninger.


Innovasjon og digitalisering i næringslivet. En studie av trevarebedrifter og mekaniske bedrifter i Agder.

Masteroppgave av Maria Aslaksen

Abstrakt: Oppgaven studerer hvordan utvalgte trevarebedrifter og mekaniske bedrifter i Agder digitaliserer produksjons- og arbeidsprosesser. Bedriftene digitaliserer produksjonen ved mer bruk av roboter og automatisert produksjonsutstyr og digitaliserer administrative prosesser som ordrebestillinger og arbeidsflyt. Medarbeidere involveres særlig når det gjelder å tilpasse nye maskiner og produksjonsprosesser. Bedriftene lærer og bygger kompetanse for digitalisering internt gjennom den daglige aktiviteten, gjennom at maskinleverandører står for opplæring av arbeidsstokken og gjennom innhenting av kunnskap fra blant annet Mechatronics Innovation Lab ved UiA.